קטף מהעץ בגינתו פרי והכניסו לביתו מהכניסה האחורית, האם חייב בתרומות ומעשרות?

 באלו נסיבות יהיה מותר לאכול פרות שנקטפו מהעצים, בדרך עראי ללא חיוב הפרשת תרו"מ? 

מהם המבחנים של כניסה האחורית לבית ע"מ שתיכלל בהגדרה ש"אינה קובעת למעשר"?
היש הבדל בדיני הפרשת תרו"מ בין פרות שהובאו לבית מהשדה, שהובאו מהחצר או הובאו מהגינה?
 
תאריך: 
19/09/11 כ' אלול התשע"א
x

Audio Playlist