קטף מהעץ בגינתו פרי והכניסו לביתו מהכניסה האחורית, האם חייב בתרומות ומעשרות?

באלו נסיבות יהיה מותר לאכול פירות שנקטפו מהעצים, בדרך עראי ללא חיוב הפרשת תרומות ומעשרות?

מהם המבחנים של כניסה האחורית לבית כדי שתיכלל בהגדרה ש"אינה קובעת למעשר"?

האם יש הבדל בדיני הפרשת תרומות ומעשרות בין פירות שהובאו לבית מהשדה, שהובאו מהחצר או הובאו מהגינה?

 
תאריך: 
19/09/11 כ' אלול התשע"א
x

Audio Playlist