דילוג לתוכן העיקרי

התחילו תפילת העמידה בעשרה ופרש אחד המתפללים, האם רשאים לומר קדושה בפחות מעשרה?

באילו נסיבות רשאים הציבור להשלים תפילתן על אף שנותרו פחות מעשרה מתפללים?

מהו הדין לגבי שאר הדברים שנמנו ברשימת המחוייבים בעשרה, האם רשאים הציבור להשלימם אף שלא בעשרה?

שמונה פסוקים אחרונים של התורה, האם רשאים הציבור לחזור ולקרוא אותם חמשה עולים אף שלא בעשרה?