דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בשבת להניח כלי המכיל מים על פלטה שעתידה לפעול במועד מאוחר יותר?

לפי ההלכה מותר לעשות מחיצה של כלי חרס עם מים ע"מ למנוע התפשטות אש שפרצה בשבת, האם ניתן להחיל היתר זה גם במקרה הנדון?
היש הבדל בין דין תבשיל שנתבשל והונח על הפלטה בשבת בנסיבות שכאלה לבין דין כלי המים?
האם מותר להניח בערב שבת תבשיל או מיחם מים על פלטה כבויה שידוע שהגוי עומד להפעילה בשבת לצרכו