מהם הפתרונות שמציעה ההלכה להתמודדות עם התגברות מעשי השוד והרצח ברחובותינו?

האם הנהגת דין תורה של עונש מות לרוצחים הכולל הסתייגויות רבות יכול להיות ישים בימינו כמנגנון בלימה לשפיכות הדמים ברחובות?
מהם הכלים שמספקת ההלכה לשלטון (לביה"ד או למלך) להתמודד עם תופעות של כנופיות פשע  המרימות ראש ופוגעות בחפים מפשע?
כיצד מתגברת תורת ישראל על האבסורד שבכליאת הפושע תוך הטלת עול פרנסתו על הציבור כולל מי שנפגע ממנו?

תאריך: 
18/08/11 י"ח אב התשע"א
x

Audio Playlist