דילוג לתוכן העיקרי

היש נשיאת כפיים בשחרית של ט' באב?

מהם המקורות והטעמים של הנוהגים שהכהנים לא ישאו כפיים בשחרית של ט' באב?
הנוהגים שלא לישא כפיים בשחרית, כיצד יתמודדו עם הבעיות ההלכתיות הרבות המתעוררות עקב כך?
מה דינו של כהן שאינו עולה לדוכן? האם לאור זאת, יש רשות לבטל המנהג שלא לישא כפיים