האם מותר להשתתף בהפגנות ומחאות ציבוריות?

לאור כל התופעות המתלוות להפגנות חברתיות ובמיוחד אלו הגולשות לאלימות, האם מותר למי שהוא ירא שמים להשתתף בהם? היש התייחסות בהלכה לגדרים של אסור ומותר במקרים של השתתפות בארועים חברתיים מסוג זה? כאשר ההפגנות עוברות את תנאי היתר המשטרה תוך הפרעה וצער לדיירים המתגוררים באזור ההתכנסויות, האם חריגה זו מהווה עבירה הלכתית?

תאריך: 
14/08/11 י"ד אב התשע"א
x

Audio Playlist