תלתא דפורענותא, מהו מקור השוני במסורת קריאת ההפטרות?

מסורת יהודי תימן (באלאדי) הינה עפ"י התלמוד וכפי שפסק הרמב"ם. מהו, אם כן, מקור המסורת של שאר עדות ישראל כולל יהודי תימן (שאמי)?

לשיטת שאר עדות ישראל שסימן ההפטרות הינו דש"ח ולא דח"א כיהודי תימן, איזה הפטרה יקראו כאשר יחול ר"ח בשבת?

הנוהגים הפטרות אלו בנעימה של קינה, האם כהלכה הם עושים או יש לחוש לפגיעה בכבוד השבת?

תאריך: 
29/07/11 כ"ז תמוז התשע"א
x

Audio Playlist