מי שנכשל בהכנת עבודות ומכירתם לתלמידים, כיצד יתקן הקלקולים שגרם?

מהי תכלית הטלת ביצוע עבודות על התלמידים והאם יש מרמה ברכישת עבודות מוכנות ממומחים?
אילו מכשלות עלולות להיגרם גם לציבור כתוצאה מהסתמכות על "מומחים" שזכו בתואר במרמה ולא השקיעו מאומה בלימוד התחום שלהם כנדרש?
היש כלל מקום, בנסיבות שכאלו, להתייעץ עם מומחים ע"מ ללבן ולהגיע לחקר האמת בנושאים הנדרשים בהגשת העבודות?

תאריך: 
02/08/11 ב' אב התשע"א
x

Audio Playlist