מי שמוגבל מבחינה רפואית, האם ימתין עד ליום ט' באב ולא יצום בי"ז בתמוז?

היש לתת עדיפות למצוות חשובות ביחס למצוות קלות ומי יכול לדרג את המצוות לפי משקלן?

מהו המבחן הקובע בעדיפות קיום המצוות, האם בנסיבות שכאלו יש להפעיל הכלל: "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה"?

מהי תכליתן של המצוות, האם עבודת ה' היא ע"מ לקבל גמול ומי יבטיח לאדם שיחיה ויגיע לקיים את המצווה שבחר?

תאריך: 
20/07/11 י"ח תמוז התשע"א
x

Audio Playlist