לא שמע 'שבע ברכות' בחתונה, האם יכול להצטרף ל'פנים חדשות'?

באלו תנאים יש לברך את כל 'שבע ברכות' בסעודות שבשבעת ימי המשתה ולא רק 'ברכת חתנים'?
האם הנוכחות בחתונה מהווה מבחן הקובע ל'פנים חדשות' למרות שלא שמע את ברכות הנישואין?
השתתף בסעודת נישואין באחד משבעת ימי המשתה ולא נכח בחתונה, האם בסעודה הבאה נחשב גם כ'פנים חדשות'?

תאריך: 
29/06/11 כ"ז סיון התשע"א
x

Audio Playlist