דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לערוך חופה בלילה או חובתה דווקא ביום?

על מה סמכו יהודי תימן שנהגו בהיותם בתימן לערוך החופה ביום בעוד שהארוסין נתקיימו ערב לפני כן?

היש בתלמוד ובדברי רבינו הרמב"ם הכרעה ופסיקה שחובת הנישואין דווקא ביום ולא בלילה?

מהי מעמדה של "סעודת מצווה" הנערכת לאחר החתונה וכיצד הדרך הראויה לקיים אותה?