דילוג לתוכן העיקרי

שטר או כתובה שנחתמו טרם קרות הארוע, האם זהו נוהל תקין או "מיחזי כשיקרא"?

במסורת יהודי תימן נכתבה הכתובה ואף נקראה לפני הקידושין, האמנם כהוגן עשו ועל מה סמכו?

מהו לשון התלמוד וכיצד פסקו רבינו הרמב"ם ומרן השו"ע, האם חששו בנושא זה ל-מיחזי כשיקרא?

מהם היתרונות ההלכתיים של כתיבת שטר הכתובה וחתימה עליו טרם ביצוע תהליך הקידושין?