עלי נענע (מנטה), האם נחשבים תבלין או אוכל ומהי הברכה על הריח שלהם?

הרמב"ם פסק לברך: "שנתן ריח טוב בפרות" על התפוח והאתרוג, האם דווקא לפרות ולא לירקות?

מה נשתנה דינו של הירק הנאכל שברכתו: "בורא פרי האדמה" וניתן לברך על ריחם: "שנתן ריח טוב בפרות"?

מה משמעות ההבדלים בנוסח ברכת הריח:"שנתן ריח טוב בפרות" לבין הנוסח:"הנותן ריח טוב בפרות"?

תגיות: 
תאריך: 
17/06/11 ט"ו סיון התשע"א
x

Audio Playlist