דילוג לתוכן העיקרי

שמע הטלפון מצלצל תכופות בשבת, האם רשאי לענות ע"מ לברר אם מדובר במצב מצוקה?

באלו נסיבות יש יסוד גדול להניח שמדובר במצב של קריאת מצוקה האם גם בנתון של ספק ספיקא של פיקוח נפש?
כשנתחוור לו שמדובר בקריאת מצוקה, מהם הדרכים שיש לנקוט ע"מ למעט בחילולי שבת?
בנסיבות שיכול להגיע רגלית לבית הוריו, האם יעדיף שלא לענות לטלפון אלא ימהר לביתם למרות שזה עלול לפגוע בדחיפות הטיפול?