קדיש המושמע מקלטת בעצרת יום השואה, האם רשאים לענות אמן? היש צורך לעמוד?

מהם המבחנים הקובעים להיתר עניית אמן בשעה שנמצאים רחוק משליח הציבור?

היש לדמות שמיעת הקדיש ממכשיר שידור כלשהו לציבור בבית הכנסת הגדולה שבאלכסנדריה שענו אמן לאחר הנפת הסודר ע"י החזן?

לשיטת הנוהגים לעמוד בזמן אמירת הקדיש, האם דווקא כששומעים הקדיש ישירות ממי שיש לו "חיוב"?

תאריך: 
03/05/11 כ"ט ניסן התשע"א
x

Audio Playlist