מתה אשתו בעיצומם של הליכי הגירושין, האם חייב הבעל להתאבל עליה?

מה הטעם שהבעל חייב להתאבל על אשתו שמתה ואף יורש אותה ואינו מתאבל ולא יורש את ארוסתו?

היש מצב הלכתי לדעת הרמב"ם שאדם יזכה בירושה משאר בשרו ולא יתחייב עליו באבל?

אחים שהיו מסוכסכים ביניהם, האם נפטרים מחובת האבלות אם אחד מהם הלך לעולמו?

תאריך: 
04/05/11 ל' ניסן התשע"א
x

Audio Playlist