דילוג לתוכן העיקרי

טליתות הקשורות אחת לשניה ופרושות לתצוגה, האין בכך משום בזיון מצווה?

מה ההבדל בהתייחסות ההלכתית לתשמישי מצווה לבין ההתייחסות ההלכתית לתשמישי קדושה?

היש הגבלות הלכתיות על השימושים בטלית (כמו: כניסה לבית הכסא) למרות שמדובר למעשה בבגד או כיסוי?

האם מותר לעשות מצג מאוסף של טליתות הקשורות ביניהם ע"מ לשדר מסרים יהדותיים יחודיים לאחים הרחוקים משמירת מצוות?