העושה יין מן הצימוקים, האם חייב להפריש תרו"מ? האם רשאי להפרישן מהשמרים?

באלו נסיבות ניתן לכלול פסולת הצימוקים (השמרים) בקטגוריה של יין ויהיו ראויים להפרשת תרו"מ?

היש הבדל בדין חיוב תרו"מ בין צימוקים שיובאו מחו"ל לבין צימוקים שנרכשו מגוי מפירות א"י?

נגמרה מלאכתן לצורך אכילה והופרשו תרו"מ, האם למרות זאת יתחייב בהפרשת תרו"מ על היין שנעשה מהצימוקים?

תאריך: 
01/05/11 כ"ז ניסן התשע"א
x

Audio Playlist