חיילים שלא היה ספק בידם לקרוא פרשת "שקלים", האם רשאים לקראה בשבת שלאחריה?

האם גם בנדון זה יש להסיק ההלכה ע"ב השתיקה של התלמוד ושל רבינו הרמב"ם? היש לדון חיילים אלו כיחידים שאינם מחויבים בקריאה בתורה או כאנוסים וממילא לא יתחייבו בתשלומין? האם רצוי שלא יוציאו ס"ת שני ע"ב "שב ואל תעשה עדיף" ע"מ שלא לגרום לשיבושים ותקלות בעתיד?

תאריך: 
12/03/11 ו' אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist