מורינגה רותמית-עץ בעל ערך תזונתי גבוה שכל חלקיו נאכלים, מה דינו לענייני ערלה, תרו"מ וברכות?

הניתן לדמות עץ זה לשיח הצלף, הנזכר במקורות, ומאופיין באכילה של כל חלקיו (עלים, פירות, זרעים)?

האם העלים יאסרו מדין ערלה היות והם נאכלים? האם יתחייבו בתרו"מ כפירות?

מה תהיה הברכה על העלים "בורא פרי האדמה" או "בורא פרי העץ" כברכה על הפירות?

תאריך: 
04/01/11 כ"ח טבת התשע"א
x

Audio Playlist