פשיטת רגל-היש מקום להליכים אלו בחברה התורנית?

כיצד מתיישב הליך פשיטת רגל עם קיום מצוות פריעת החוב ע"י החייב שלדעת הרמב"ם הינה מדאורייתא?

האם לפי דרכה של תורה יש מקום לכפות הליך שכזה על המלוה להסתפק בהחזר חלקי של הלוואתו?

מהם דרכי הפעולה שמציעה תורת ישראל בנסיבות אלו ע"מ לתת פתרון הוגן גם לבעל העסק שנכשל וגם לנושים?

תאריך: 
03/01/11 כ"ז טבת התשע"א
x

Audio Playlist