בצל שטוגן בסיר בשרי, האם מותר לאכול הבצל עם מאכלי חלב?

מהי השיטה ההלכתית לדעת הרמב"ם ומרן ומהי השיטה ההלכתית שעל פיה פוסקים חכמי אשכנז?

חתך מאכל בסכין דמי, דהיינו: סכין שחיתך בו הבשר לפני הכשרתו, האם יאסר המאכל?

חתך מאכל בסכין בשרי נקי, היש נסיבות להיתר המאכל עם חלב ללא חשש איסור?

תאריך: 
30/12/10 כ"ג טבת התשע"א
x

Audio Playlist