דילוג לתוכן העיקרי

מדוע אין יהודי תימן חוששים משום "לועג לרש" ונכנסים לבית הקברות כשהם עטופים בטלית?

מה מקור החשש הזה והאם מנהג זה יחודי רק לעדת יהודי תימן?

כיצד הלכו נושאי המיטה בעבר בעדות אחרות, האם הם היו עטופים בטלית מצוייצת?

האם לפי המנהגים הקדומים של כל עדות ישראל עטפו ואף קברו הנפטר בטלית?