דילוג לתוכן העיקרי

לקט פרי מגינתו, האם מותר לאכול אותו הפרי ללא הפרשת תרומות ומעשרות?

מהי ההגדרה של חצר הקובעת ומחייבת הפרשת תרו"מ לירקות ופירות שנגמרה מלאכתן?

היש נסיבות שהאוכל פירות בגינה יתחייב בתרו"מ למרות שההלכה מתירה עקרונית אכילת עראי בגינות?

האם יתכנו אפשרויות של היתר לאכילת עראי גם בחצר הקובעת למעשר?