דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ינהג במעשר עני כשמדובר בכמות קטנה מאד של פירות המעשר?

האם ימתין עד שימצא עני והרי הוא מסתכן בהפסדם של הפרות או בבושה על הכמות המזערית שנותן לעני?

האם יכול לתת לעני שמכיר הלוואה בסכום מוערך לסכום המעשר השנתי וינכה ממנה את ההפרשות השוטפות של מעשר העני?

האם על בעל היבול לזכות לעני באמצעות אחר את מעשר העני שהוא מפריש?