האם מותר לסיים תענית י' לטבת שחלה בערב שבת אף לפני צאת הכוכבים?

היש הבדל בין תענית שנקבעה ע"י חז"ל לבין תעניות שנגזרו על הציבור מחמת צרות?

יחיד שקבל עליו תענית, האם חייב להשלים התענית על לצאת הכוכבים?

היש מקום להקל שלא להשלים התענית מפאת קדושתה של השבת?

תגיות: 
תאריך: 
17/12/10 י' טבת התשע"א
x

Audio Playlist