צום י' לטבת שחל בערב שבת, היש בתפילת המנחה נשיאת כפיים?

מהו הסדר הרצוי למועדי התפילה בנסיבות אלו באופן של קיום דיני התענית ללא פגיעה בקדושת השבת?
האם יש נשיאת כפיים גם בתפילת מנחה הסמוכה לתפילת ערבית האמורה להסתיים עם צאת הכוכבים?
מה ההבדל בין ימי צום שנקבעו ע"י חכמי ישראל לבין ימי צום הנקבעים לאור בצורת או צרות אחרות?

תאריך: 
17/12/10 י' טבת התשע"א
x

Audio Playlist