דילוג לתוכן העיקרי

צום י' לטבת שחל בערב שבת, האם קורין בספר תורה "ויחל" גם בתפילת המנחה?

האם הקריאה בספר תורה ביום התענית מותנית בנוכחותם של מתענים בבית הכנסת?