מי שהתפלל יחיד בר"ח, האם רשאי לקרוא את ההלל?

לאור ריבוי הדיעות בשאלה זו כיצד, אם כן, ינהג היחיד בשעת אמירת ההלל?

היחיד שאחר לתפילה ונצטרף לציבור, האם יחשב כיחיד לדין זה או דווקא אם נמצא ביחידות בביתו?

מעמד ההלל כהמנון האמונה, האם רשאים להנהיג בו מנהגים שונים אשר עלולים לגרום לו לזילות?

תאריך: 
07/11/10 ל' חשון התשע"א
x

Audio Playlist