הרשאי ציבור לבטל אמירת "במה מדליקין" בערב שבת היות ולדעתם אין זה רלוונטי כיום?

מהם הטעמים של אמירת "במה מדליקין" בערב שבת, האם רק בשביל להזכיר ולהתארגן מבעוד יום לקראת שבת?

האם בנסיבות אלו יש מקום לקדיש דרבנן שחייבים לאמרו רק לאחר דברי משנה ואגדה ולא לאחר פסוקים מן התנ"ך ("לכו נרננה")?

מה הסמכות של ציבור לשנות מנהגים בתואנות שנראות להם מוצדקות, ומי יטול אחריות על התוצאות של החלטות אלו?

תאריך: 
05/11/10 כ"ח חשון התשע"א
x

Audio Playlist