הישנה חובה להפריש תרו"מ מתמד שהופק משמרי יין?

באילו נסיבות תשתנה ברכת התמד מ"בורא פרי הגפן" ל"שהכל"?

איזהו תמד הנחשב כטבל ומה הסיבה להבדל בדין הפרשת תרומה להפרשת מעשרות מהתמד?

האם ניתן להפריש מעשר מן שמרי היין על התמד או על השיכר (עראק) שהופק מהן?

תאריך: 
04/10/10 כ"ו תשרי התשע"א
x

Audio Playlist