מי שחשקה נפשו במקצוע הצילום, האם זקוק לתעודת הכשר?

האם רשאי לצלם כל מראה הנגלה אליו ללא בקשת רשות מהמצולמים למרות אפשרות הפגיעה בצינעת הפרט שלהם?

עד כמה יכול אותו צלם לאמץ שיטות פעולה מקובלות בעולם הצילום האוניברסלי כולל צלמי הפפארצי?

מהו טווח העבירות הקשות שמתחכך בהם הצלם שומר המצוות למרות שלכאורה אין לו כוונות עברייניות כלל?

תאריך: 
26/08/10 ט"ז אלול התש"ע
x

Audio Playlist