האם מותר להשליך עלונים תורניים מהחלוקה לחצר בית הכנסת כמקובל לגבי חלוקת עיתונים?

היש להתייחס לעלונים אלו ככתבי הקודש האסורים בבזיון?

מה דינו של הזורק את העלונים אשר במעשיו חושף הוא אותם למרמס ובעת הגשמים גם לרטיבות ואובדן?

כיצד על הגבאים לפעול בנושא העלונים במטרה להפחית הפגיעה בקדושתם ובקדושת התפילות ובית הכנסת?

תאריך: 
27/08/10 י"ז אלול התש"ע
x

Audio Playlist