מהם הכלים שמעניקה ההלכה כסיוע למלווה לגבות חובו מהלווה המשיב פניו בטענת: "אין לי"?

האם מרחמין בדין או שבי"ד יורדין לנכסיו של לווה ע"מ להחזיר גם את ההוצאות הגביה שנשא בהם המלווה?

הניתן לחייב את הלווה, בנסיבות מסוימות, למכור דירתו ולעבור לדירה קטנה יותר ע"מ לפרוע ההלוואה למלווה?

האם רשאי מלווה לעכב קבורתו של הלווה שנפטר כמנוף לחץ על היורשים לפרוע את חוב ההלוואה?

תאריך: 
25/08/10 ט"ו אלול התש"ע
x

Audio Playlist