היש חובה לפתוח חלונות בבית כנסת ובפרט בכיוון המזרח?

כיצד ניתן להסביר הסתירה בדברי הרמב"ם המצריך עמידה של המתפלל מול חלונות כדניאל ע"ה ואילו בהל' בנין ביה"כ לא הזכיר פתיחת חלונות?

מה הקשר בין עמידת המתפלל ליד חלונות לבין התפילה והאם יש הבדל בדין בין ביה"כ בבעלות פרטית לבין ביה"כ בבעלות ציבורית?

בנסיבות שביה"כ מוקף מסביבו בתים או אלמנטים המסתירים את המרחב להתבוננות, האם לא יפתחו בו חלונות?

תאריך: 
11/08/10 א' אלול התש"ע
x

Audio Playlist