שפשוף הגוף בלימון ע"מ להוריד חום- האם נכלל בגדר בל תשחית? המותר להתרפא בפרי ערלה?

מה נכלל בהגדרת תרופות, האם דווקא תרופות קונוונציונליות או אף כאלו שהנסיון מוכיח את יעילותם?

מהם הגדרים של איסור בל תשחית, האם נדחה איסור זה מכל דבר המביא תועלת ואף צורך פסיכולוגי המועיל למתרפא בו?

האם שפשוף ומריחת פרי הלימון על הגוף נחשב כדרך הנאתו ויאסר השימוש בפרי ערלה?

תאריך: 
10/08/10 ל' אב התש"ע
x

Audio Playlist