דילוג לתוכן העיקרי

ציבור היוצאים מביה"כ לטעום מטעמת ומניחים ס"ת על הבימה, האם נכון הם עושים?

האם עליהם להשיבו להיכל טרם יציאתם מחוץ לביה"כ, אחרת יחשב הדבר לביזיון ספר התורה?
מהם הרעות החולות הנגרמות מפריצת הגדר של הציבור המאחר בתפילת השחרית של השבת?
כיצד יפעלו, אם כן, ציבור המתפללים ביום שמחת תורה היוצאים לקידוש ומטעמת בזמן שהם מותירים מאחריהם ספרי תורה רבים שהוצאו מההיכל?