דילוג לתוכן העיקרי

מי ששיניו התותבות ניתקו ממקומן בשבת, כיצד יקיים סעודות השבת?

המדביק בשבת את השיניים התותבות למקומם בפה, האם יש לחשוש לאיסור בונה או תופר?

באילו נסיבות ניתן להתיר לכתחילה את הדבקת השיניים התותבות בשבת ומדוע בנו של הרמב"ם אסר אף באותן נסיבות?

היש הבדל בדין כאשר ההדבקה של השיניים מתבצעת באמצעות דבק או מתבצעת באמצעות אבקה?