דילוג לתוכן העיקרי

האם שותפים חייבים להתחלק בשווה ברווחים שנוצרו מויתור השלטונות על תשלום דמי מכס בגין יבוא סחורה לשותפות?

הישנן נסיבות שלמרות השותפות יהיה זכאי רק אחד השותפים לרווחים שנצמחו לו?

במקרה דנן, היש הבדל בדין החלוקה אם היא נבעה מיוזמת המוכס או כתוצאה מבקשה של אחד השותפים או נציג שלהם?