הכורכים את הטלית סביב צווארם בלבד, האם יוצאים בה ידי חובת עיטוף?

היש לחשוש לברכה לבטלה בנסיבות שהטלית אינה מכסה לא את ראשו ואף לא את כתפיו?

מדוע תקנו חכמי ישראל ברכה "אשר קדשנו וצוונו להתעטף בציצית" ולא ברכה על הטלת הציצית בבגד?

טלית קטנה שאינה ראויה לעיטוף ולא נכללת במסגרת "כסותך", האם רשאי לברך עליה?

תאריך: 
25/07/10 י"ד אב התש"ע
x

Audio Playlist