דילוג לתוכן העיקרי

היכן למקם את בית הכסא של כבוד בשלב בניית בית הכנסת?

כאשר ישנו קיר משותף לשירותים ולביהכ"נ וכיוון הטלת המים הינו בכיוון התפילה, היש לחשוש לבזיון ביהכ"נ?

כיצד יש א"כ לבנות חדרי שירותים ו/או אולם אירועים תוך שימור תודעת קדושת ביהכ"נ בעיני ההמון?

היכן מוקמו בית הטבילה ובית הכסא בבית המקדש תוך שמירה על קדושת המקדש וצניעות האדם?