דילוג לתוכן העיקרי

מי שגזל פרה מעוברת וחזר בתשובה, האם חייב להחזיר גם הוולדות או מסתפק בדמי הפרה?

בנסיבות שידוע שהנגזל התייאש, האם הולדות הן של הגזלן שהרי לכאורה קנה אותן ביאוש בעלים?

מה משמעות "תקנת השבים" אף שהיא גורמת להפסדים לנגזל לעומת המסר האמוני חברתי שהיא נושאת בכנפיה?

מה המשמעויות הרחבות של "השבת אבדה" גם במונחים של רוחניות והשבת בנים אובדים לאביהם שבשמים?