בית כנסת שחלק מהמתפללים אינם חולצים התפילין לפני מוסף של ר"ח וחלקם חולצים, האם עוברים על "לא תתגודדו"?

מצוות תפילין זמנה כל היום וכך נהגו בזמן התלמוד. אם כן, איפוא, מה מקור מנהג חליצת התפילין בר"ח?

כיצד ינהגו במוסף ר"ח אלו המניחים גם תפילין של ר"ת או המתפלל ביחיד שאינו שייך לקדושת "כתר" במוסף?

האם ישנם נסיבות שמתפלל לא יחלוץ תפיליו בניגוד לשאר הציבור בבית הכנסת?

תאריך: 
13/06/10 א' תמוז התש"ע
x

Audio Playlist