מצוות כתיבת ס"ת, האם שרירה גם בימינו לכל יהודי למרות שינוי הנסיבות לכאורה?

והרי כיום מקובל להכניס ס"ת לבית הכנסת ואילו מרכז הכובד עובר ללימוד התלמוד ומפרשיו?

האם גם הרמב"ם יסכים להמיר מצווה זו בלימוד התלמוד או שהיא נמנית על ידו במנין המצוות שהיהודי חייב בכל יום ויום?

כיצד התייחס מרן השו"ע לדיעה הטוענת שניתן להסתפק בלימוד יומיומי של התלמוד ומפרשיו במקום כתיבת ס"ת?

תאריך: 
14/06/10 ב' תמוז התש"ע
x

Audio Playlist