אכל שני מאכלים שברכותיהם שונות בכמות המצטרפת לחיוב ברכה, האם יתחייב בברכה אחרונה ומה תהיה הברכה?

אכל חצי שיעור מפירות שברכותיהם שונות, האם יברך שתי ברכות אחרונות בהתאם למין הפרי שאכל?

אכל חצי שיעור עוגה וחצי שיעור תאנים, האם יברך "על המחיה" או ברכה כוללת יותר "על העץ"?

בורקאס קטן שבהצטרף המילוי עם המזונות מביאו לשיעור, האם יברך ברכה אחרונה?

תגיות: 
תאריך: 
20/05/10 ז' סיון התש"ע
x

Audio Playlist