דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להתפלל עם ציבור שרובם מחללי שבת בפרהסיה?

האם הם נחשבים גדר ציבור ואיך ש"צ לא ראוי (קטיגור) נעשה ראוי (סניגור)?

הגיע לבית הכנסת של יראי שמים יהודי מחלל שבת בפרהסיה, כיצד ינהגו בו?

האם רשאים להתעלם מציבור שכזה תוך דחיקתם לזרועות הרפורמים?