התחברות לשורשים - מרשם של היהדות להצלחה במערכות ישראל

דברים שנשא מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו בפתח יום העצמאות התש"ע

תאריך: 
19/04/10 ה' אייר התש"ע
x

Audio Playlist