האם מותר לרסק בשבת בננה או אבוקדו ע"מ למרוח על הלחם?

היש לחשוש בנסיבות אלו לאיסור טחינה בשבת?
אין טחינה בפירות לשיטת הרמב"ם, האם דווקא פירות העץ או אף פירות האדמה?
כיצד פוסק הרמב"ם שאין מרסקין החרובין לפני בהמה והרי הם פרי עץ שאינו בגדר טחינה?

תגיות: 
תאריך: 
16/04/10 ב' אייר התש"ע
x

Audio Playlist