האם מותר בשבת לגרוד גזר במגרדת?

לשיטת הרמב"ם מותר לחתוך הירק דק דק שלא לצורך בישול, האם יהיה מותר גם במגרדת?

האם ההיתר לכתוש פירות וקליות בשבת לצורך הזקנים במכתשת תלויה דווקא בשני שינויים?

האם יש לחשוש לאיסור משום "עובדין דחול" כאשר מדובר בגזירת חכמים?

תגיות: 
תאריך: 
15/04/10 א' אייר התש"ע
x

Audio Playlist