האם מותר בשבת או ביו"ט לבדוק את עלי החסה מתולעים?

היש לחשוש לאיסור בורר בעת הפרדת העלים המעופשות מאלה הראויות לאכילה?

לדעת הסוברים שקיים איסור מוקצה בתולעים, כיצד ירחיקו אותם מעלי הירק?

האם מותר להשתמש בחומרים מסירי חרקים הגורמים למיתתם תוך עבירה על איסור נטילת נשמה?

תאריך: 
06/04/10 כ"ב ניסן התש"ע
x

Audio Playlist